CNC

CNC-maskiner

Hos Nymark & Fogh Teknik ApS er vi spesialister på CNC-maskiner og bearbeiding av CNC. Våre dyktige ansatte er alltid oppdatert på den nyeste kunnskapen på området. I tillegg søker vi alltid å etterutdanne vårt personale, slik at vi kan tilby de beste og mest kvalifiserte løsningene til våre kunder. Våre CNC-maskiner produserer effektivt materialer i høy og homogen kvalitet, uansett hvor stor eller liten oppgaven måtte være. Med vår allsidige maskinpark kan vi både stå for fremstillingen av aluminiums- og plastemner

imageedit_1_5682020530

CNC-maskiner: Hva er det?

CNC er en forkortelse som står for «Computer(ized) Numerical(ly) Control(led)» eller oversatt til norsk: «datastyrt numerisk kontrollert». Det er altså maskiner som via et dataprogram fremstiller forskjellige emner. Dette gjøres ved hjelp av ISO-programmering eller G-kode. Resultatet er ubestridelig: det ferdige produktet lever opp til ekstremt høye standarder og forbedrer din virksomhets konkurranseevne.

Fordeler ved CNC-maskiner

En CNC-maskin har nemlig en rekke fordeler for din virksomhet. En av fordelene er økt produktivitet, fordi automatiseringer sørger for en raskere produksjon enn ved manuell bearbeiding. Samtidig minskes omkostningene ved menneskelige feil. Kvalitet står i høysetet, fordi en CNC-maskin lager presise gjentagelser, uansett hvor kompliserte oppgavene er. Vår maskinkapasitet gjør det slik mulig å produsere mindre serier eller større serier med flere tusen emner. Dessuten kan en maskin arbeide hele døgnet, uten pauser eller øvrige omkostninger. Det gjør at de ansatte i virksomheten kan bruke sin tid på andre oppgaver. En siste nevneverdig fordel er at arbeidsmiljøet forbedres. De ansatte behøver ikke gjøre tunge løft, og antallet arbeidsskader reduseres derfor; belastningen flyttes fra menneske til maskin. CNC-maskiner er altså fordelaktige, fordi du og din virksomhet får økt effektivitet, færre omkostninger og derfor forbedret konkurranseevne.

Våre CNC-maskiner

cnc fresing

CNC-dreiing

Vi arbeider særlig med CNC-dreiing av aluminiumsemner og har mange års verdifull erfaring innenfor området. Kombinert med vår dyptgående kunnskap, er vi en verdifull samarbeidspartner for deg og din virksomhet. Vi har kompetansen til å gi rådgivning om produktutviklingen på en nytenkende måte, samt sørge for en omkostningseffektiv produksjon av både store og små seriestørrelser.

CNC-fresing

Vi har på samme måte svært høy kompetanse i arbeidet med CNC-fresing av aluminium. Med vår store maskinpark har vi mulighet til å fremstille komplekse deler med høy kvalitet og homogenitet. Vi har både 3-, 4- og 5-aksede bearbeidingssentere, hvor vi har kapasitet til å ivareta stort sett alle former for produktfremstilling innenfor de gitte rammene. Vi har mange års erfaring med fresing og deler gjerne av vår kunnskap til våre kunder.

Vi ivaretar også oppgaver som handler om stans, automatsaging for aluminium, montering og trivialisering.

CNC-plastbearbeiding

Hos Nymark & Fogh Teknikk har vi, utover aluminiumsbearbeiding, spesialisert oss på maskinell plastbearbeiding, ettersom vi løpende har fått flere og flere henvendelser fra kunder om denne kompetansen. Vår maskinpark inneholder alle de nødvendige maskinene til å fremstille nettopp dine plastkomponenter i høyeste kvalitet, og våre dyktige ansatte besitter kompetansen som er nødvendig i CNC-arbeidet med plast.

Vi er derfor en kompetent samarbeidspartner – også når det kommer til fremstilling av komponenter i teknisk plast.

"KUNNSKAP OG FLEKSIBILITET ER VÅR STYRKE" "PERSONLIG BETJENING OG SPARRING MED VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE PRIORITERES HØYT"

Nymark & Fogh Teknik ApS

Kontakt oss for ytterligere informasjon om CNC-maskiner

Ønsker du å høre mer om våre CNC-maskiner, så kontakt oss i dag på tlf. +45 40 40 61 44. Vi sitter klare med hjelp og god service. Vi er ansvarlige for mange forskjellige oppgaver knyttet til CNC-løsninger, og vi kan derfor være en verdifull sparringspartner for deg og din virksomhet.

Vi utfører vårt arbeid til konkurransedyktige priser og sørger alltid for å levere de beste resultatene. Dette skjer i samspill mellom våre dyktige ansatte og allsidige CNC-maskiner, som sikrer helhetsløsninger i absolutt toppkvalitet.