Profil

Maskinell aluminiumbearbeiding

Nymark & Fogh Teknik ApS er en svært erfaren og troverdig samarbeidspartner innenfor fremstilling av aluminiumskomponenter, eventuelt med etterfølgende overflatebehandling. Vi tilbyr gjerne helhetsløsningen som er mest gunstig for våre kunder.

Vi kan tilby en aktiv rolle som sparringspartner når det er snakk om rådgivning, utvikling av prototyper, eller ved serieproduksjon og optimalisering av aluminiumskomponenter.

NYMARK & FOGH ER EN ORDREPRODUSERENDE MASKINFABRIKK SOM LEVERER HELHETSLØSNINGER

programmering

Vår kjernekompetanse er maskinell CNC-bearbeiding på fleksible CNC-maskiner, samt avkorting av aluminiumsprofiler på automatsag, betjent av svært kompetente og engasjerte ansatte. Vi kan tilpasse oss enhver kundes behov med andre ledd i verdikjeden ved hjelp av et stort nettverk.

Vi produserer alt fra ett eksemplar til flere tusen, og fremstiller prototyper i tett samarbeid med våre kunder. Hos Nymark & Fogh Teknik ApS vektlegger vi ekstrem fleksibilitet, utvikling av nye produkter og teknikker.

Vi tilbyr:

  • Helhetsløsninger: stort og smått
  • Personlig betjening
  • Lojal samarbeidspartner
  • Omkostningseffektivitet
  • Fokus på miljø og sikkerhet
  • Produktutvikling
  • Nytenking
  • Kvalitet til avtalt tid

RÅDGIVNING

Vi gir gjerne råd om muligheten for å konvertere en komponent fra stål til aluminium med bl.a. vektredusering for øye.

Vi er bl.a. leverandør for Biotech og medisinbransjen, kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om dine muligheter til fremstilling av aluminiumskomponenter hos Nymark & Fogh Teknik ApS.

Vi har maskinparken dedikert til avkorting og bearbeiding av aluminiumskomponenter og aluminiumsprofiler.

KUNNSKAP OG FLEKSIBILITET ER VÅR STYRKE

Vi begynte vårt virke i 2008, da eier Søren Nymark Rasmussen startet som eneste ansatt. I dag er både antall ansatte og omsetningen mangedoblet. Virksomheten er 100% eid av Søren Nymark og Gert Fogh.

Personlig betjening og sparring med våre kunder og samarbeidspartnere er stadig og vil alltid være av høy prioritet. Bevissthet om å være omkostningseffektiv er en stor del av vår suksess. Med fokus på miljø og sikkerhet i våre prosesser og beslutninger, føler vi oss godt rustet til å møte fremtiden.

"KUNNSKAP OG FLEKSIBILITET ER VÅR STYRKE" "PERSONLIG BETJENING OG SPARRING MED VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE PRIORITERES HØYT"

Nymark & Fogh Teknik ApS

Nymark & Fogh Teknik er ISO 9001-sertifisert

Det betyr at vår ledelsestype er preget av høy kvalitet. Vi oppfyller sertifiseringens krav om at våre prosesser springer ut fra struktur og overblikk, samt kundenes behov. Samtidig oppfyller vi som minimum alle krav og lover tilknyttet kvalitetssikring av våre ytelser.

Denne kvalitetsledelsen kommer våre kunder og samarbeidspartnere til gode i alle sammenhenger, blant annet kan du som kunde føle deg sikker og trygg i samarbeidet med Nymark & Fogh Teknik.

Kvalitet og avtalte leveringstider er en selvfølge for oss, og vi tar gjerne ansvar for logistikk.

Vi kan tilby en aktiv rolle som sparringspartner når det er snakk om rådgivning, utvikling av prototyper, eller ved serieproduksjon og optimalisering av aluminiumskomponenter.

Vi er en virksomhet som tar ansvar

Derfor er vi GMC miljøsertifiserte.

Vi er GMC miljøsertifisert. For oss er det viktig å vise at vi tar ansvar når det gjelder bærekraft.

Omsmeltning, i stedet for nyproduksjon, av aluminium betyr at energiforbruket på det høyeste er 5% av det opprinnelige, og utslippet av drivhusgasser reduseres med 95 %.

Vi er blitt tildelt grønn smiley av arbeidstilsynet.

ISO-9001_2015-blue-Trans-1024x1024
gmc-banner-removebg-preview
groen_smiley-removebg-preview

Kontakt oss

Hos Nymark & Fogh Teknik ApS står vi klare til å løse din neste oppgave innenfor CNC og aluminium. Vi tilbyr et forløp med utgangspunkt i dialog og sparring, og garanterer at vi leverer til avtalt tid og pris. Vi står klare til å hjelpe deg.